Inzerce

Změna okolností po uzavření smlouvy? Nový občanský zákoník má řešení!

Pokud smlouva neodporuje zákonu, je její obsah pro obě strany téměř svatý. Znamená to tedy, že co podepíšete, to musíte bez výjimky splnit až konce? Ne nezbytně. Mluvím teď o institutu změny okolností. Ten je v nyní účinném Občanském a Obchodním zákoníku řešen pouze v kontextu smlouvy o smlouvě budoucí nebo smlouvy o uložení věci. Naštěstí Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) zařadil tuto problematiku do obecné části a díky tomu se bude vztahovat na všechny smlouvy, které dle NOZ uzavřete.

Inzerce

Samotná změna okolností nestačí

§ 1764 NOZ se týká stavu, kdy se po uzavření smlouvy změnily okolnosti tak, že se plnění stane pro jednu ze stran obtížnější. Bohužel, takový stav na věci nic nemění. Jednalo by se o případy, kdy se změní směrnice a dodavatel zboží musí vybrat jiný způsob dopravy či obal výrobku. Nebo pokud by se kvůli dlouhodobé přestavbě komunikací významně prodloužila dodavatelova trasa. V obou případech by to na povinnosti závazek splnit nic neměnilo.

Je také důležité rozlišovat změnu okolností a podnikatelské riziko. To na sebe totiž s podnikatelskou činností bere každý podnikatel. Představte si, že s někým uzavřete tříletou smlouvu o dodávce určitého druhu limonády. Ale už po půl roce ztratí zákazníci o tento druh limonády zájem. Jediné co můžete v tomto případě dělat, je modlit se, aby lidem opět zachutnala. Protože jste na sebe vzali podnikatelské riziko a tím to hasne.

Podstatná změna okolností

Přesuneme se tedy k § 1765 NOZ. Ten mluví o změně okolností tak podstatných, že založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr. A to tak, že znevýhodní jednu ze stran buďto neúměrným zvýšením nákladů plnění, nebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Důvodová zpráva k NOZ nám výše popsaný zvlášť hrubý nepoměr příliš nespecifikuje. Jediné, co se zde dočteme, je, že tento paragraf neplatí na změnu okolností vyvolaných prostým vývojem ekonomiky a trhu. Většinou půjde o působení nahodilých externích vlivů. Můžeme se tedy jen těšit, jak se s tím vypořádají jednotlivé soudní instance.

Co musí být splněno, aby se mohl uplatnit § 1765 NOZ?

  • Musí nastat taková změna okolnosti, která založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr.
  • Nepoměr bude spočívat buď v neúměrném zvýšení nákladů plnění, nebo neúměrném snížení hodnoty předmětu plnění.
  • Dotčená strana musí prokázat, že změnu okolností sama nezavinila, nemohla ji rozumně předpokládat a ani ovlivnit.
  • Dále musí dotčená strana prokázat, že situace nastala až po uzavření dotčené smlouvy anebo se o ní až poté dozvěděla.

Strana, která splní všechny tyto podmínky, získá nárok vymáhat na druhé straně obnovení jednání o smlouvě. To proto, že tento institut byl do zákona přidán, aby pomohl stávající smlouvy zachovat. Primárně je nechce rušit. Nezapomínejte na jednu věc! To, že tyto podmínky splníte, vás neopravňuje k odložení plnění ze smlouvy. Plnit musíte dál.

Co dělat, když se nemůžete dohodnout?

I takový případ může nastat. Tento problém je upraven v § 1766 NOZ. Zákon stranám na dohodnutí poskytuje tzv. přiměřenou lhůtu, kterou samozřejmě blíže nespecifikuje. To je dáno tím, že každá smlouva je jiná a týká se jinak velkého a různě časově trvajícího závazku. Proto může taková lhůta trvat týden, měsíc, ale i půl roku. Po uplynutí této lhůty může jedna ze stran požádat soud, aby závazek ze smlouvy upravil tak, že bude obnovena rovnováha práv a povinností stran. Dále ho může požádat i o zrušení takového závazku. Soud těmito návrhy však není vůbec vázán.

Odstavec dva tohoto paragrafu pak umožňuje soudu návrh odmítnout. A to v případě, kdy dotčená strana neuplatnila své právo v přiměřené lhůtě od doby, kdy si změny okolností musela všimnout – ta je stanovena na dva měsíce. Lhůta není pevná, a tak můžete soudu např. prokázat, že ve vašem případě jsou dva měsíce příliš málo. Pak už je to na jeho posouzení.

Jsou i jiné možnosti

Všechny výše uvedené paragrafy jsou dispozitivní. To znamená, že platí pouze tehdy, když si strany nesjednají ve smlouvě něco jiného. Takže pokud se vám tato ustanovení nezamlouvají, řešení je jednoduché. Upravte si tuto problematiku, jak uznáte za vhodné. Nesmí to ale odporovat zákonům.

Jestli jste si vyhledali toto téma, mohl by vás také zajímat § 2000 NOZ. Týká se dlouhodobých závazků, které trvají více než deset let. Je zde upravena možnost takové závazky po uplynutí deseti let zrušit.

Nenechte si ujít

jan-lastuvka-web

Čínská e-commerce: Co se z ní můžeme naučit? | Jan Laštůvka

Pro předplatitele
adam-neuberger-web

Kryptoměny: Jak fungují, jak probíhá těžba a kdy do nich investovat? | Adam Neuberger

petr-hudec-web

E-shopař youtuberem. Jak vytvořit nový byznys? | Petr Hudec (HuráMobil.cz)

Právě vyšlo

Pro předplatitele
martina-jiraskova-web

Nejstarší kamenná prodejna v Česku | Martina Jirásková (Moser)

ales-skoupy-web

Nábor zaměstnanců do firmy bez HR oddělení | Aleš Skoupý (In creative)

tomas-malovec-web

Rozjezd nové firmy a vydělávání peněz od začátku | Tomáš Malovec (Born Digital)

Nejoblíbenější

petr-borkovec-web

Vize a strategie firmy, práce s OKR | Petr Borkovec (Partners)

pavel-minar-web

Procesní řízení, systém práce a růst v podnikání na volné noze | Pavel Minář

marek-lecian-web

Zvyšování odbornosti u specialistů na volné noze | Marek Lecián

Komentáře

Přidej vlastní komentář

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí s tím související ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google.

TOP obsah

marek-lecian-web

Zvyšování odbornosti u specialistů na volné noze | Marek Lecián

andrej-kiska-ml-web

Andrej Kiska ml.: Osobnost podnikatelů, získávání investora, úspěch startupů

carly-kirstenova-web

Carly Kirstenová aka Carrie Kirsten: Život úspěšné influencerky, cena za úspěch, přístup firem a fanoušků

miroslav-udan-web

Miroslav Uďan: Budování Shoptetu, z korporátu do firmy, přístup k podnikání