Inzerce

Jak zabezpečit firmy a jakou roli hrají v ochraně firem bezpečnostní agentury

Každá firma starající se o svá aktiva a personál dříve či později narazí na otázku bezpečnosti. Jak k ní přistupovat, na co se zaměřit při zajišťování korporátní bezpečnosti a jak účinně dosáhnout všech bezpečnostních opatření?

Inzerce

Plán zachování činností (Řízení kontinuity procesů) – základ chodu firmy

Být připraven znamená nebýt zaskočen. Proto by měla mít vaše společnost vypracovaný takzvaný Bezpečnostní plán neboli Plán zachování činností. Jde o soubor zdokumentovaných postupů, které určují, jak se zachovat v případě nenadálé události ohrožující chod firmy. Pokud dojde ke krizové situaci, budou pověřené osoby vědět, jak reagovat, jak obnovit kritické funkce společnosti, jak vše uvést do původního stavu a jak postupovat v další prevenci.

Plán by měl zahrnovat různé typy narušení:

 • Přírodní katastrofy
 • Technologické havárie
 • Útoky zvenčí cílené na informační systémy (hackeři)
 • Výpadky obsluhy
 • Nedostatek personálu
 • Výpadky ze strany subdodavatele

Zapojením bezpečnostní agentury zvýšíte ochranu firmy

Do bezpečnostního plánu zahrňte jako jednu z položek i ochranu majetku a zaměstnanců. Krádeže, úniky dat, vandalství, útoky na zaměstnance a další formy ohrožení se dají řešit kvalitním zabezpečením. Možností je spoustu – elektronické zabezpečovací systémy, fyzická ostraha nebo kombinace obojího. V této fázi nastupuje otázka zapojení bezpečnostních agentur. Ty se postarají o zabezpečení komerčních objektů, administrativních budov, průmyslových objektů, logistických center i o celkovou korporátní bezpečnost.

Při výběru bezpečnostní agentury by vás mělo zajímat především:

 • Jakou má agentura zkušenost v oboru?
 • Jakou má pověst?
 • Co je jejím zaměřením – poskytuje jen fyzickou ostrahu nebo nabízí i elektronické zabezpečovací systémy či další, doplňkové služby, jako je např. facility management?
 • Působnost agentury – působí regionálně nebo celorepublikově? Má ve vaší blízkosti pobočku a bude schopna rychle reagovat na vaše požadavky? Je schopna zajistit služby i v případě zahraničních cest a akcí?
 • Profesionalita zaměstnanců – procházejí zaměstnanci pravidelným školením?
 • Jakými technologiemi bezpečnostní agentura disponuje?
 • Disponuje potřebnými certifikáty a pojištěním?
 • Nabízí náhradní plnění?

Při výběru konkrétní bezpečnostní agentury samozřejmě hraje svou roli i cena. Zde není na místě držet se při zemi. Profesionální bezpečnostní služby mají svou hodnotu a cena je vyvážena odborností zaměstnanců, kvalitou služeb i použitých technologií.

Jaké služby jsou nejžádanější a proč vyhodnocovat podněty ze strany agentury

Pro řadu bezpečnostních managerů jsou stěžejní otázkou v oblasti zabezpečení samotné procesy činností fyzické ostrahy jako jsou vstupní kontroly, kontroly nakládky a vykládky, kontroly dodržování BOZP a výstupní kontroly. Správné nastavení těchto služeb ze strany bezpečnostní agentury vychází zejména z požadavků klienta. Bezpečnostní agentura by měla s klientem zkonzultovat požadavky, projít si areál, zhodnotit dosavadní provoz a navrhnout funkční řešení.

Zapomínat by se ale nemělo ani na práci s výstupními daty, které management získá od bezpečnostní agentury ve formě reportů a pravidelných zpráv. Bezpečnostní manager by měl data vyhodnotit a nastavit další správné postupy řešení vedoucí k eliminaci vzniklých jevů. Jen tak je možné předcházet opakování problémových událostí. Proto je velmi důležitá komunikace mezi zodpovědnými pracovníky firmy a zaměstnanci bezpečnostní agentury.

Fyzická ostraha jako srdce security služeb

Fyzická ostraha je jednou z nejvyužívanějších služeb v rámci nabídky bezpečnostních agentur. V tomto směru české společnosti využívají širokou škálu činností, které ostraha může pokrývat.

„V rámci fyzické ostrahy kladou společnosti důraz na pokrytí rizik spojených s průnikem nepovolaných osob, evidencí osob z hlediska HR, ale třeba i PO, nedovolené vynášení materiálu a nářadí, dodržování BOZP a PO a dodržování režimových opatření. U speciálních činností jsou to rizika spojená s kybernetickou bezpečností, zcizením know how či průmyslových tajemství, bezpečností informací i bezpečností osob samotných,“ uvádí Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel bezpečnostní agentury TOP security.

Pracovníci fyzické ostrahy jsou vedeni k tomu, aby hrozbám předcházeli a pokud dojde k nějaké události, jsou školeni, aby situaci vyhodnotili a správně reagovali. Rychlé zapojení ostrahy může často snížit škody na majetku nebo dokonce zachránit lidské životy. Ostraha vás navíc reprezentuje, vytváří mnohdy první dojem už při vstupu do objektu a může působit jako preventivní prvek. Málokdo si troufne na zločin tam, kde působí aktivní a bdělá fyzická ostraha.

Monitoring a zabezpečení dat – účinné kroky pro každou firmu

Jako druhá linie zabezpečení slouží elektronické zabezpečovací systémy (EZS), které vhodně doplňují fyzickou ostrahu a mnohdy i snižují náklady na zabezpečení.

Mezi elektronické zabezpečovací systémy patří:

 • Kamerové systémy
 • Přístupové systémy
 • Alarmy a detektory
 • Elektronická požární signalizace
 • Obvodové zabezpečení

Výhodou propojení fyzické ostrahy a elektronického zabezpečení je znesnadnění proniknutí do objektu. K tomu, aby zloděj mohl realizovat krádež by musel překonat několik bezpečnostních bariér.

To se týká ale jen fyzického zcizení dokumentů, vybavení, materiálů nebo přístrojů. Pokud jde o kybernetickou kriminalitu, je na místě chránit data dostatečným zabezpečením:

 • Nevyužívejte hesla od dodavatele, vždy nastavte vlastní
 • Aktualizujte software a používejte antivirové programy
 • Zabezpečte systémy a aplikace
 • Každou osobu operující s citlivými údaji vybavte jedinečným přístupovým ID
 • Kontrolujte přístupy do sítí
 • Pravidelně testujte bezpečnostní postupy a procesy
 • Pravidelně školte pracovníky v zásadách bezpečnosti

Spolupráce přináší výsledky

Ve chvíli, kdy je firma chráněna ve všech zmíněných oblastech, je uděláno maximum pro zabezpečení jak majetku, tak samotných zaměstnanců. V případě rizikové události víte, jak se zachovat a jak postupovat, máte na místě pohotové zaměstnance bezpečnostní agentury, kteří správně vyhodnotí situaci. Eliminujete případy, které by mohly vést ke ztrátám firmy a průběžně můžete pracovat na zefektivňování všech procesů. Bezpečnostní agentura je v tomto směru dobrým pomocníkem, protože dokáže nabídnout zkušenosti, aplikovat je na vaše potřeby a navrhnout funkční řešení.

Mohlo by vás zajímat:

Bezpečnostní systémy v čase: Moderní technologie mají pozitivní dopad, ale přináší i nová rizika

inzerce

Publikujeme každý den, což nás něco stojí. Označený reklamní článek zde můžete mít i vy!

Nenechte si ujít

ales-skoupy-web

Nábor zaměstnanců do firmy bez HR oddělení | Aleš Skoupý (In creative)

marek-dvorak-web

Jak se dělá úspěšná videoreklama? | Marek Dvořák (Markusfilm)

martina-cilkova-web

Nevyužité e-mailové adresy a rozjezd e-mail marketingu | Martina Cílková (Národní divadlo)

Právě vyšlo

Pro předplatitele
martina-jiraskova-web

Nejstarší kamenná prodejna v Česku | Martina Jirásková (Moser)

tomas-malovec-web

Rozjezd nové firmy a vydělávání peněz od začátku | Tomáš Malovec (Born Digital)

david-brenner-web

SEO e-shopu jako hlavní zdroj objednávek? | David Brenner (Klenota.cz)

Nejoblíbenější

petr-borkovec-web

Vize a strategie firmy, práce s OKR | Petr Borkovec (Partners)

pavel-minar-web

Procesní řízení, systém práce a růst v podnikání na volné noze | Pavel Minář

marek-lecian-web

Zvyšování odbornosti u specialistů na volné noze | Marek Lecián

Komentáře

TOP obsah

tomas-malovec-web

Rozjezd nové firmy a vydělávání peněz od začátku | Tomáš Malovec (Born Digital)

tom-sova-web

Tom Sova: Naprostý krach v podnikání, alkoholismus, budování nové firmy

petr-bena-web

Budoucnost e-commerce a role marketplaces | Petr Bena z Alza.cz

karel-novotny-web

Karel Novotný: Podnikání na volné noze, naceňování práce klientům, popularita v komunitě